Služby

Kamiónová preprava

Zabezpečujeme medzinárodnú a vnútroštátnu kamiónovú prepravu. Na základe požiadaviek zákazníkov vykonávame celovozové prepravy, kusové prepravy, dokládky tovaru buď voľne ložného tovaru, alebo tovaru na paletách, big bagoch rôznymi druhmi vozidiel. Všetky vozidlá sú vybavené navigačným systémom, prostredníctvom ktorého vozidlá neustále monitorujeme.

Vozový park spoločnosti:
Druh
Sólo
Náves
Náves - MEGA
Súprava
Počet paliet
17
34
34
38
Objem
45m3
90m3
100m3
120m3
Počet kusov
3
4
1
1
Nákladná medzinárodná preprava

Realizujeme celovozové prepravy, čiastočné prepravy, kusové prepravy a dokládky tovaru do a zo zahraničia. V rámci Európskej únie vozíme tovar predovšetkým do krajín Západnej a Juhozápadnej Európy: Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Španielsko či Portugalsko.

Vnútroštátna nákladná preprava

Zabezpečujeme všetky druhy a typy prepráv v rôznych objemoch od 0 do 24 ton na celom území Slovenskej republiky. Poskytujeme rýchle dodanie, v rámci jedného dňa.